banner_generic

La tranquilitat i comoditat

d'un assessorament de confiança


PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

Per a inversors que volen tenir el capital garantit al 100%:

Dipòsit Estructurat Top 5

BBVA Cesta Global

FONS D' INVERSIÓ

Dexia Index Arbitrage C

Per clients conservadors i amb un horitzó temporal d'un any.

Carmignac Patrimoine

Per inversors amb perfil moderat que inverteixen a mig i llarg termini.

PLANS DE PENSIONS

Ja ens trobem en plena campanya de plans de pensions. La meva preferència sempre ha anat més cap a combinar un pla conservador (BBVA Renta Fija ) amb altres 100% de renta variable (E.S. Crecimiento (Global), Renta 4 acciones  (Europa) són opcions molt vàlides.

Perquè no un mixte? Senzillament perquè, excepte en comptats casos, els mixtes solen ser "ni chicha ni limoná" i un bon gestor d'un pla pur de renda fixa tendirà a protegir la cartera del seu fons quan els tipus d'interès a llarg termini comencin a pujar mentre que en un mixte provablement estigui més sensibilitzat amb el que faci la borsa.

DIPOSITS BANCARIS

Actualment Bankinter ofereix per nous clients un dipòsit a 6 mesos al 2,5% TAE sense cap contrapartida.