banner_prodyserv

Cobrim totes les necessitats financeres

que un particular o empresa pugui tenir al llarg de la seva vida


Fons d'inversió

Gràcies als acords amb entitats nacionals i internacionals, posem al seu abast una varietat de 6.000 fons d'inversió, a escollir en funció de la combinació de risc i termini d'inversió que desitgi.

Amb els fons d'inversió podrà accedir a mercats financers i obtenir unes rendibilitats que li estarien vedades com a inversor individual, a més d'obtenir importants beneficis fiscals i oferir-li una gran liquiditat.

Si ho desitja, podem fer-li un contracte de gestió amb una de les nostres entitats col.laboradores per gestionar la seva cartera de fons de la forma més àgil i professional a un cost molt competitiu.

Fons d'Inversió Monetaris (FIAMM)

Si el que desitja és tranquil.litat perquè no es refia dels tipus d'interès i / o una alta liquiditat, llavors ha d'invertir en un FIAMM, és a dir, fons que inverteixen en actius financers a curt termini com Lletres del Tresor i pactes de recompra de Deute Públic amb venciments fins a un any o pagarés d'empresa amb venciment inferior a 18 mesos.

Fons d'Inversió Mobiliària (FIM)

Si desitja una rendibilitat superior als fons monetaris i està disposat a assumir el risc d'obtenir minusvàlues, ha d'optar un FIM, i dins d'aquesta categoria, triar en funció de si vol menys o més risc:

Renda Fixa a curt termini. Inverteixen exclussivament en actius de renda fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés, etc.) Amb venciment superior a 18 mesos.

Renda Fixa mixta. Formada per un màxim del 30% en actius de renda variable, és recomanable per a inversors que, tot i ésser agressius, cedeixen part de la possible rendibilitat a canvi d'una diversificació del risc.

Renda Variable mixta. Formada per un mínim del 30% i un màxim del 75% en actius de renda variable, són fons amb un nivell de risc alt.

Renda Variable. Més del 75% del seu patrimoni està invertit en renda variable, tant nacional com internacional, en valors de total liquiditat i seleccionats seguint criteris de seguretat i diversificació. Adequats per a inversors amb expectatives d'obtenir elevats rendiments a llarg termini i disposats a assumir el corresponent risc a curt.

Si desitja més informació o contractar un fons d'inversió, si us plau premi aquí.