banner_prodyserv

Cobrim totes les necessitats financeres

que un particular o empresa pugui tenir al llarg de la seva vida


Estudis financers per a PIMES

Fem estudis financers personalitzats sobre la situació financera de la seva empresa: anàlisi de balanços, comptes de pèrdues i gunays, valoració i rendibilitat del negoci.

Si vol més informació premi aquí.